Bestyrelsen

 

Formand Kristian Dohn Balgårdsvej 37 86 47 82 38 40 43 14 70
Kasserer Erik Steffensen Halekjærsvej 1 86 47 83 72 24 94 87 25
Sekretær Jane Kjær Klausen Vangen 14 86 43 13 16 25 44 41 71
Medlem Peter Hansen Vangen 10 20 41 39 16
Medlem Kjeld Langberg Østervænget 20 86 47 82 31 25 44 15 84