Formand Jane Kjær Klausen Vangen 14 86 43 13 16 25 44 41 71
Næstformand Brian Nygård Nyvej 3 86 47 83 72 51 15 70 73
Kasserer Erik Steffensen Halekjærsvej 1 86 47 83 72 24 94 87 25
Medlem Karsten Jacobsen Dyrbyvej 1 21 93 28 64
Medlem Kjeld Langberg Østervænget 20 86 47 82 31

40 30 19 29