Formand Kristian Dohn Balgårdsvej 37 86 47 82 38 40 43 14 70
Kasserer Erik Steffensen Halekjærsvej 1 86 47 83 72 24 94 87 25
Sekretær Jane Kjær Klausen Vangen 14 86 43 13 16 25 44 41 71
Medlem Brian Nygård Nyvej 3 51 15 70 73
Medlem Kjeld Langberg Østervænget 20 86 47 82 31 25 44 15 84