Ordensregler

Revideret 24-04-2016

Her i vores hus .

 

 • Viser du hensyn til naboer ved ikke at spille højt musik for åbne vinduer og døre.

Ved for højt lydniveau og naboklager vil der være risiko for at festen stoppes umiddelbart.

 • Respekterer du umiddelbart signal om forhøjet lydniveau ved at dæmpe musikanlæggets lydniveau til acceptabelt niveau.
 • Sidder eller står du ikke på borde.
 • Ryger du ikke inde.
 • Overnatter du ikke i huset.
 • Ved ungdomsfester skal der som minimum altid være 2 voksne til stede med ansvar for overholdelse af regler for hver 50 inviterede gæster under hele festens forløb.
 • Max antal gæster 140 personer, der alle forudsættes er inviterede gæster.
 • Det forudsættes at udendørs ophold begrænses til terrasse idet udendørsområder og petanque skur ikke er del af lejemålet.
 • Passer du på tingene, det er også dit hus.
 • Meddeler du det til booking ansvarlig, hvis noget måtte gå i stykker under festen idet dette skal erstattes.
 • Rydder du op idet borde og stole stilles på plads i ren gjort stand og som anvist på skitse i depotrum.

N B Bordenes over- og undersider samt ben afvaskes grundigt kemisk rent for alt spild, stoles armlæn afvaskes ligeledes grundigt før borde og stole stilles på plads.

 • Service opvaskes og stilles på plads som angivet på skabe og skuffer.
 • Sikrer du at alle skabe mv. er lukket.
 • Efterlader du ikke tyggegummi og andet affald på gulve,borde m m.
 • Fjerner du alle flasker og dåser samt madrester.
 • Tømmer du alle affaldsposer i affaldscontainere.
 • Opbevarer du dine ting på eget ansvar.
 • Leger børnene ikke i depotrummet.
 • Før lokaler afleveres fejes/vaskes alle gulve, hvis der er spildt væsker, uanset om der er bestilt rengøring eller ej, idet den normale standard rengøring kun omfatter en enkelt gulvvask.
 • Udvendige områder afleveres, ryddet for flasker, der placeres og sorteres i opstillede containere.  Cigaretskod, papir, plastik og øvrigt affald i skraldespand. Fliser på terasse fejes og al affald fjernes.
 • Sikrer den ansvarlige at der er låst og alarmen dermed er slået til.
 • Ovennævnte husregler skal overholdes som en del af lejeaftale uanset slutrengøring er bestilt ved rengøringsfirma eller udføres af lejer selv.
 • Ved selvvalgt rengøring skal den anviste rengørings procedure overholdes idet gulve skal vaskes flere gange med maskine for at fjerne evt. spildte væsker. Det forudsættes at man selv medbringer nødvendige rengøringsmidler og udstyr udover kost, støvsuger og gulvvaskemaskine.

 

Manglende overholdelse af ovennævnte vil minimum medføre tilbageholdelse af depositum, med risiko for fremsendelse af ekstraregning hvis lokaliteter efterlades meget snavsede eller med skader på bygninger eller inventar.

 

God fornøjelse i vores hus – pas godt på det.