for Balgårde, Dyrby, Gassum, Hvidsten, Randrup, Sparrehuse og omegn.

Kultur- og aktivitetshuset | Gassumhuset

Kultur- og aktivitetshuset | Gassumhuset

 

 Et fælleshus i landsbyen Gassum nord for Randers.

 

Baggrund:

Den 28. maj 2009 blev der afholdt et møde i forsamlingshuset med det formål at

drøfte mulighederne for at etablere et nyt kultur- og aktivitetshus til borgerne i Gassum og omegn.

Opførelsen af Kultur-og Aktivitetshuset er 1. etape i et byforskønnelsesprojekt, som

også omfatter modernisering af byens torv og branddammen med grønne arealer.

Kultur- og aktivitetshuset opføres i rekreative omgivelser i forlængelse af det

eksisterende klubhus på byens idrætsanlæg.

 

Formål med Kultur- og aktivitetshuset:

 

Formålet med Kultur- og Aktivitetshuset er, at etablere et nyt, moderne og

tidssvarende kultur- og aktivitetshus, som kan bruges til mange formål –

eksempelvis foredrag , diverse idrætsaktiviteter både indenfor og udenfor PIF-regi,

fællesarrangementer m.m.

 

Landsbyerne vokser – indslag via TV2 Østjylland den 2/7-2012

Omtale via Randers Kommunes Vindmølleråd

Indslag i TV2 Østjylland den 4/11-2011 – 2:15 inde i nedenstående Video klip


 

Bygherren:

 

Bygherren vil være S/I Kultur- og Aktivitetshuset, hvis vedtægter vil blive fastlagt på

den stiftende generalforsamling, hvor der ligeledes vil blive valgt en bestyrelse.

 

Finansiering:

 

Der er nedsat en styregruppe, som for nuværende er en styregruppe under Purhus

Idrætsforening, PIF . Styregruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse. Denne

projektbeskrivelse, som kan ses i Dagli’ Brugsen Gassum, er sendt til LAG-Randers

(Lokal Aktions Gruppe), der med landdistriktsmidlerne fra EU , ministeriet for

fødevarer, landbrug og fiskeri, LAG-Randers ( og Randers Kommune ) har ydet

tilsagn om 1,35 millioner kr.

 

Projektet er budgetteret til 3,5 millioner kr.(incl. Værdi af frivilligt arbejde ).

Arbejdet i den nærmeste fremtid vil derfor bestå i at søge diverse fonde om midler til projektet samt foretage hustandsindsamling i lokalområdet for derved at skabe den nødvendige lokale forankring.

 

Vores mål med husstandsindsamlingen er cirka 400.000 kr.

Indsamlingen vil foregå i lokalområdet og i det område, som Purhus Idrætsforening

dækker.

 

 

Funktioner:

 

Kultur- og Aktivitetshuset vil kunne rumme mange forskellige aktiviteter, hvor følgende kan nævnes:

Idrætsaktiviteter i PIF regi:
Legende børn

Legende børn

 • Indendørs fodbold, børn
 • Legende børn
 • Bordtennis
 • Badminton
 • Petanque, indendørs
 • Volleyball, børn
 • Motion
 • Street basket, børn
 • Hockey
 • Floorball

 

Kulturarrangementer:
 • Foredrag
 • Sangaftener
 • Kreative aftener
 • Storskærmsarrangementer
Pladsen

Pladsen

Øvrige aktiviteter:
 • UngdomsklubIdrætsstævne
 • Aktivitets rum for børnehaven
 • Aktivitets rum for dagplejen
 • Dans
 • Billard
 • Klatrevæg
 • Netcafé
 • Udlejning til fester
 • Udlejning til diverse foreningsaktiviteter
 • Kursusaktiviteter
 • Fællesspisning
 • Multietniske aftener for områdets beboere