Randers Kommunes Vindmølleråd

RKV

Randers Kommune har oprettet et Vindmølleråd som modtager ansøgninger til “Grøn ordning” om støtte til nye almennyttige aktiviteter og projekter med henblik på at fremme lokal accept af vedvarende energi.

 

“Grøn Ordning” er en pulje penge som Staten gennem selskabet Energinet.dk kan bruge til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller. Hver gang der sættes nye møller op i Randers Kommune bevilger Grøn Ordning penge til Randers Kommune som kan bruge dem til lokale projekter.

I 2011 uddelte Vindmøllerådet 1,5 mio. kroner til 10 projekter.